Събития

2019-10-15 | 14:00 | ОУ " Д-р Петър Берон"

ОУ " Д-р Петър Берон", с. Чернолик

За втора поредна година в ОУ " Д-р Петър Берон", с. Чернолик, обл. Силистра се провеждат занимания по интереси с учениците от 1-ви до 7-ми клас. Сформирани са 5 групи в направленията Дигитална креативност, Технологии, Изкуства и култура. Резултатите от анкетното проучване показват, че има интерес към провеждането на извънкласни дейности.

На снимката: Ученици от трети клас с проект на тема" Да пазим нашата планета от замърсяване"

Прочети повече
2019-10-14 | 13:00 | ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА"

НАЧАЛО НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" -ВАРНА

В ОУ „Стефан Караджа“ – Варна за втора поредна година стартираха групите за занимания по интереси с учениците съгласно изменение на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС №289 от 12.12.2018 г.. Всички педагогически специалисти се запознаха с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетното проучване сред учениците за техните желания и интереси. През тази учебна 2019/2020 година групите са 11 в следните направления: „Дигитална креативност", „Технологии", ,,Природни науки“ и ,,Изкуства и култура“.

На снимката:

Прочети повече
2019-10-14 | 13:00 | Археологически музей - град София

Посещение на Археологически музей - град София

При посещението на музея децата разгледаха на първо място Праисторическата експозиция, която заема долния етаж на северното крило в музейната сграда. В историческо отношение това е най-дългият период от живота на човечеството - от появата на човека до първите писмени сведения за населението по днешните български земи. На двата етажа на Централната зала на Музея са изложени колекции паметници, датиращи от къснобронзовата епоха до късното средновековие.Обиколната галерия на второто ниво на Централ ...

На снимката: Археологически музей - град София

Прочети повече
2019-10-14 | 13:15 | I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик

I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик

През учебната 2019/2020 година в I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик се сформираха 8 групи за занимания по интереси в тематичните направления: "Дигитална креативност", "Математика", "Технологии", "Гражданско образование", "Изкуства и култура".

На снимката: I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик

Прочети повече
2019-10-08 | 13:30 | ОУ " Христо Смирненски" гр. Пазарджик

Днес 08.10.2019г. се възобновиха занятията на клуб "Математиката - лесна и интересна"

Учениците от 5 клас на ОУ "Христо Смирненски" -гр. Пазарджик учасващи в клуб "Математиката - лесна и интересна. Те с радост и желание взеха участие в занятието. Показаха умения за рационално пресмятане на числени изрази с естествени числа.

На снимката: Занятие на клуба по Математика

Прочети повече