ВАЖНО: Достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси е преустановен.

Запознайте се с Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

„Надолу по вълшебната река“

На 20 май 2019 година се проведе съвместна представителната изява на двете групи „Сценогр ...

Виж

Аз обичам

Участниците в клуб "Аз обичам" посетиха свидни места в родния си град, които ги направиха ...

Виж

Биологията - интересна и достъпна

Шестокласниците Благовест Тушев и Християн Серафимов от 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов”, г ...

Виж

Клуб "Млад механизатор"

Учениците от клуб за занимания по интереси "Млад механизатор" към ПГССХВТ "Ангел Кънчев", ...

Виж

Клуб "Млад растениевъд"

Учениците от клуб за занимания по интереси "Млад растениевъд" към ПГССХВТ "Ангел Кънчев" ...

Виж

Клуб „Роден край”

Ученици от новосформираната група по интереси „Роден край” към ПГССХВТ „Ангел Кънчев”-Раз ...

Виж

Нужди и желания

На 18 март 2019 г. в ОУ „Христо Ботев“с.Рупци бе проведена публична изява на клуб „Малки ...

Виж

Първи изяви на клуб "Танцов състав"

Учениците от танцовия състав на ПГССХВТ "Ангел Кънчев" участваха в своята първа танцова и ...

Виж

Театрално студио "Млад актьор"

На 15.05.2019 година във форума на 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов", гр. София се про ...

Виж

Тенис турнир на ПГССХВТ "Ангел Кънчев" гр. Разград

Учениците от клуб за занимания по интереси „Тенис на маса” към ПГССХВТ „Ангел Кънчев” уча ...

Виж

Баскетболен турнир

На 16.05.2019 г.,по случай деня на спорта 17 май се проведе баскетболен турнир с ученицит ...

Виж

Група " Здравословен начин на живот" в СУ " Никола Йонков Вапцаров "- гр. Хаджидимово

Учениците се учат да готвят и да се хранят здравословно. ...

Виж

Изпращане на Випуск 2019година

На 15.05.2019г от 11:00ч в двора на ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик ВИПУСК 2019-та год ...

Виж

Лазарица

Малките лазарки от клуб "Пеем и танцуваме" обиколиха селото ни с песни, хора и пожелания ...

Виж

Логически задачи

Публичната изява се проведе в класната стая. Участниците в проекта бяха разделени на два ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща class_contact@mon.bg.